" Nie ma przestrzeni lepiej wykorzystanej niż pudełko sardynek " 2001 r 45 / 50 cm