clay-collage, 2014r  38 / 38 cm , Małgorzata Południak, może napiszę wiersz o rybach