" O wyższości delikatności uczuć nad czernią i bielą " dyptyk 2002 r 120 / 120 / 15 cm