clay-collage, 2014r  38 / 38 cm, Małgorzata Południak, z nieobecności