Sennik

znaleźć się na dnie i grzebać w dnie
patrzeć w górę na mętny wąwóz
w lustro bite nurtem setką błysków

znaleźć kilka opuszczonych muszli
patrzeć z dołu na dynastię kijanek
porwane obrazy zielonych kamieni

znaleźć taki marny statek barkę lub łódź
patrzeć na zmierzch ostatni lot banieczki
uśmiech chłopca usypianego przez rzekę

kapitanie to są odbicia które musimy złapać


Darek Pado Siedem+Siedem+Siedem