w mędzyczasie nieba i ziemi

2008r ,Galeria Ars Nova , Łódź